\
Margôt van Stee
Arbeidspsycholoog/ Mindfulnesstrainer
/

Zelfsturing of structuur

Het nieuwe werken, de mogelijkheid om onafhankelijk van tijd en plaats je werk te kunnen doen, wint terrein. De zakelijke en financiële dienstverlening loopt hierin voorop: zo’n 20% van deze sector werkt al op basis van het nieuwe werken. De voordelen van het nieuwe werken zijn kostenbesparing en het beter kunnen combineren van werk en zorg. Mogelijke nadelen zijn minder collegiaal overleg, minder goede arbeidsomstandigheden en het naadloos overgaan van privé in werk waardoor de werknemer nooit meer het gevoel heeft vrij te zijn. Het nieuwe werken vraagt dus van de werknemer een hoge mate van autonomie en verantwoordelijkheid en het vermogen zelf contact te onderhouden met collega’s en leidinggevende en om goed met grenzen om te gaan. En daarover beschikt niet iedereen.Het rapport ‘De grenzeloze generatie op de arbeidsmarkt’ maakt in dit verband onderscheid tussen zelfredzamen en structuurzoekers. Het is uitgegeven door Manpower in samenwerking met Motivaction en baseert zich op interviews met deskundigen en cijfers uit eerder onderzoek. De zelfredzamen vinden op eigen kracht hun weg in de maatschappij en gedijen dan ook bij vrijheid. De structuurzoekers zijn meer naar binnen gericht, voelen zich eerder buitengesloten en hechten belang aan binding, regelmaat en structuur.

Gezien de steeds complexer wordende maatschappij uiten de onderzoekers hun zorgen over de structuurzoekers. Volgens hen bevindt zich onder deze categorie werknemers een aanzienlijk aantal dat dreigt af te glijden naar een onzeker bestaan, zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Daar zou ik aan willen toevoegen dat we de structuurzoekers node kunnen missen op de arbeidsmarkt. De hoogste vorm van zelfsturing is dan ook misschien wel gelegen in de mogelijkheid om zelf de mate van zelfsturing dan wel structuur te kunnen bepalen.

De grenzeloze generatie op de arbeidsmarkt, Manpower, 2010