\
Margôt van Stee
Arbeidspsycholoog/ Mindfulnesstrainer
/

Wat is een burnout (behalve dat wat de UBOS meet)?

Volgens een oude dooddoener is het IQ wat een IQ-test meet, en zo was ook burn-out lange tijd datgene wat de Utrechtse Burn-out Schaal mat. Deze test was ontwikkeld door burn-out expert en hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie Wilmar Schaufeli. Hij onderscheidde drie kenmerken, te weten: uitputting, cynisme en verminderde bekwaamheid.

Deze test heeft lange tijd dienstgedaan, ook voor mij, maar is inmiddels aan revisie toe. Samen met twee collega’s van de KU Leuven is Schaufeli daar momenteel mee bezig. De nieuwe test gaat de Burn-out Assessment Tool heten. Op basis van interviews met bedrijfsartsen, huisartsen, coaches en psychologen concluderen zij “dat algehele uitputting het kernsymptoom is, waaruit drie andere soorten symptomen voortkomen: cognitief controleverlies (bijvoorbeeld geheugen- en concentratieproblemen), emotioneel controleverlies (bijvoorbeeld huilbuien, woedeaanvallen) en mentale distantie (bijvoorbeeld weerstand tegen het werk, cynisme)”.

Overigens ontkent Schaufeli dat er, zoals wel wordt beweerd, sprake zou zijn van een burn-out epidemie. “Welnee … psychische vermoeidheid hoort gewoon bij onze moderne manier van werken. Veel mensen werken niet meer met hun handen. We werken samen met andere mensen, we moeten conflicten oplossen, we moeten onszelf in de hand houden omdat je met computers overal kunt werken. De belasting is nu psychisch. Bij lichamelijk werk hoort lichamelijke slijtage; het moderne werk vraagt mentaal kapitaal, dus dan raak je mentaal uitgeput”.

Gebaseerd op het artikel Uitgeput, cynisch & wanhopig in NRC Wetenschap 16/17 september 2017, p. 4-7.